arrow_drop_up arrow_drop_down

Camperverzekering

veelgestelde vragen

                                       

Camperverzekering FAQ

Om welke verzekering gaat het?

Het gaat om het Camper Ideaalpakket van verzekeringsmaatschappij Ansvar Idea.

Wanneer gaat de camperverzekering in?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat.

Wanneer eindigt de camperverzekering?

In het eerste contractjaar kun je ons ieder moment laten weten dat je de verzekering wilt opzeggen, maar wij beëindigen de verzekering pas op de einddatum die op uw polisblad staat.

Kort voordat het eerste contractjaar afloopt ontvang je
een brief van Ansvar Idea. Daarin informeren zij over de
automatische verlenging van jouw verzekering. Als je dit
niet wilt, dan kun je de verzekering voor het nieuwe jaar
opzeggen tot maximaal 10 dagen na de datum waarop
het nieuwe contractjaar ingaat.

Na het eerste contractjaar kun je de verzekering ieder
moment opzeggen. Nadat wij jouw opzegging hebben
ontvangen beëindigen wij de verzekering na één maand.

Hoe kan ik opzeggen?

Je kunt de camperverzekering dagelijks opzeggen na een contractduur van 1 jaar, met een opzegtermijn van een maand. Je kunt opzeggen via de mail of het opzegformulier.

Wanneer betaal ik de premie?

Je betaald de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.

Bij welke bedrijven kan ik schade aan mijn camper laten herstellen?

Je eigen risico wordt verlaagd naar € 75 als je schade laat repareren bij Omnia of Re-camp.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Schade melden
Je moet ons de schade zo snel mogelijk melden.

Stuur altijd een schadeformulier op
Je moet bij elke schade altijd een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier aan ons sturen.
Doe dit zo snel mogelijk.

Contact opnemen met VHD
Heb je hulpverlening nodig of ga je tijdens de reis
kosten maken die je vergoed wilt krijgen? Dan moet je
zo snel mogelijk VHD bellen Bij recht op hulpverlening
gelden de volgende nummers:
In Nederland: 026 355 34 68
In het buitenland: + 31 26 355 34 68
Voor het wegslepen van het voertuig in Nederland na
een ongeval of aanrijding: 0900-8840. Doet je dit niet,
dan kan dit gevolgen hebben voor je vergoeding.

Juiste gegevens opgeven en wijzigingen doorgeven
Je bent verplicht om ons bij het aanvragen van de
verzekering de juiste gegevens te geven. Ontdekken wij
achteraf dat de gegevens op je polisblad niet kloppen?
Dan kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding en de voortzetting van de verzekering.

Kijk voor meer verplichtingen in de polis voorwaarden.

               


Staat jouw vraag er niet bij? Mail naar verzekering@livcamp.nl

                   

Bereken mijn premie