Camperverzekering termen en begrippen

CamperVerzekering termen

Op deze pagina vind je uitleg over de meest voorkomende verzekeringstermen en begrippen die je tegenkomt bij het afsluiten van een CamperVerzekering

Verzekeringstermen en begrippenlijst 

Verzekering: Een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringsnemer. De verzekeringsnemer: Dit is de persoon, instelling, organisatie, vereniging of school die de verzekering afsluit. 

Verzekerde: De verzekeringsnemer en eventueel andere op het polisblad of in de voorwaarden genoemde personen. 

Polisblad: het verzekeringsbewijs. Premie: Het bedrag dat je voor je verzekering betaalt. 

Terugvorderen: Het terugeisen van een vergoeding die je teveel of onterecht vergoed is. 

Vergoeding: Hulp of vergoeding van schade, kosten of verliezen en uitkering bij ongeval. 

Inboedel: losse zaken die je hebt meegnomen als je op reis gaat met de camper, en die je hebt achtergelaten in de camper. Onder inboedel wordt ook verstaan de aan de camper gemonteerde zaken zoals reservewiel, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen en dergelijke. 

Kostbare zaken zijn: beeld- en geluidsapparatuur, computerapparatuur, navigatieapparatuur, telecommunicatieapparatuur, kijkers en andere optische instrumenten. 

Afgesloten ruimte: Een ruimte met muren en een dak die met een goed slot is afgesloten. Zonder sleutel van dit slot kan niemand de ruimte binnengaan. 

Eigen gebrek: Een eigen gebrek is een ongunstige of minderwaardige eigenschap die niet hoort voort te komen in campers van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade aan de camper of onderdeel daarvan, met financieel nadeel voor jou als gevolg. 

Storm: windkracht 7 of meer op de schaal van Beaufort. 

Total loss: je camper is technisch niet meer in een staat om veilig te gebruiken en reparatie is onmogelijk of onverantwoord. Of het reparatiebedrag van je camper is hoger dan de waarde van de camper op het moment van de schade, in de waarde van de restanten. 

Van buiten komende onheilen: Dit zijn onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van je camper te maken hebben. Een can buitenkomend onheil is bijvoorbeeld brand of beschadiging. 

Nieuwwaarde: Het bedrag dat je nodig hebt om een nieuw voorwerp te kopen. het voorwerp is van dezelfde soort kwaliteit als het oude voorwerp. 

Aankoopwaarde: Het bedrag waarvoor je je camper hebt aangeschaft. 

Taxatiewaarde/Dagwaarde: De nieuwwaarde an het voorwerp min een bedrag voor veroudering of slijtage. 

(Zonne-)luifel: is een zonwering die aan de buitenzijde van de camper is bevestigd.